Wat is een Unalome.

“Een Unalome is een symbool, dat een spiraal of zigzaglijn voorstelt. Het staat voor het pad dat elke persoon aflegt tijdens zijn of haar leven. Dit pad is meestal vol obstakels en uitdagingen en is gevuld met stress en angst maar ook met geluk en liefde. Het pad begint in het centrum van de spiraal, wat naar voren komt als het punt waarin we gevangen zijn in onze angsten en zwakheden. Met de tijd die verstrijkt en het afleggen van de weg, wordt de geest helder en steeds meer bewust en kan men zichzelf ‘bevrijden’.

Visie

Dit symbool vertegenwoordigt mijn visie op hulpverlening.  Namelijk het op gang brengen van een  bewustwordingsproces. Jong of oud, in ieder leven gebeuren leuke en minder leuke dingen. Mijn visie is dat het overwinnen van problemen tot groei leidt.  In mijn praktijk behandel ik kinderen, jongeren en volwassenen.   

Het is moeilijk als je midden in een crisis zit om dit als een kans tot groei te zien en om bij de betekenis uit te komen die de pijn voor jou heeft. Mensen willen liever geen pijn voelen en  willen een oplossing voor problemen. De oplossing vindt men niet door de pijn of problemen uit de weg te gaan, maar juist door er contact mee te maken. Vanuit het contact kan het dan losgelaten worden en komt er ruimte voor iets nieuws. 

Om dit pad in te slaan is het belangrijk dat je bereid bent kritisch naar jezelf te kijken,  te voelen wat er op de voorgrond staat in het hier en nu en de moed te hebben om jezelf uit te dagen tot verandering. Dit alles binnen een veilige omgeving, waarin respect, transparantie en vertrouwen belangrijk is.

Je bent dan geen slachtoffer meer, maar een regisseur van je eigen leven!

Of zoals Nelson Mandela zei:Passie vind je niet door het klein aan te pakken, door genoegen te nemen met een leven dat minder is dan het leven dat je zou kunnen leiden."