Sessies en Tarieven

Het kennismakingsgesprek is geheel gratis en vrijblijvend.

Tijdens  dit korte gesprekje (ongeveer 20 minuten) staat ‘kennismaken’ centraal. Voel jij je goed bij mij en kan ik iets voor jou betekenen? Samen onderzoeken  we jouw hulpvraag en ik vertel je iets over de manier waarop ik werk, Ik kan je hierbij uitleg geven over de verschillende werkvormen; (counseling en ervaringsgerichte werkvormen). Ook  eventuele vragen die jij nog hebt kun je stellen.

Als jij het gevoel hebt dat je bij Unalome praktijk voor psychosociale therapie op de juiste plek bent,  dan kunnen we een betaalde vervolgafspraak maken. Dit hoef je natuurlijk niet meteen te beslissen, je mag hier ook altijd over nadenken als dit nog niet duidelijk voor je is.

Sessies:

Tijdens de sessies staat het op gang brengen van een bewustwordingsproces rondom jouw hulpvraag centraal. Dit alles in een veilige sfeer, zonder oordeel, met respect en op een transparante wijze. Zo krijg jij meer inzicht in de problemen waar je mee worstelt, maar ook in jouw eigen mogelijkheden en krachten om je problemen op een constructieve manier aan te pakken en te transformeren.

Voorafgaand aan het eerste gesprek zal ik je een intake/vragenformulier sturen om een beter zicht te krijgen op wie jij bent en wat jou heeft gemaakt tot wie jij nu bent. We bespreken deze lijst tijdens het eerste gesprek en mogelijk zal ik nog wat verdiepende vragen stellen aan de hand van de lijst. Samen onderzoeken we welke hulpvraag het meest op de voorgrond staat en kijken we welke werkvorm het best passend is. We formuleren de werkdoelen voor het begeleidingstraject. Gedurende het traject zullen we ook regelmatig toetsen of je de gewenste vorderingen maakt.

De sessies duren gemiddeld 60 minuten (soms uitlopend tot 75 minuten)

Tarief:

€ 80 per sessie. (Mogelijk vergoedt je zorgverzekeraar een deel van de kosten)

Met ingang van 1 juli 2024 zal het tarief van een sessie 90 euro bedragen

Duur van de begeleiding:

De duur is natuurlijk afhankelijk van een groot aantal factoren en niet precies vooraf te zeggen. Bij een acute situatie kunnen enkele gesprekken al snel verlichting geven, maar dieper gewortelde problemen vragen soms wat meer tijd, geduld en doorzettingsvermogen. Een gemiddeld traject duurt tussen de 5 en 10 sessies.